Actualidade

Ex., 16-06-2019
Ex., 16-06-2019
Luns, 15 de outubro de 2018

Agrupación de concellos de Noia, Lousame, Outes, Muros e Porto do Son.

Luns, 15 de outubro de 2018

Mellora da accesibilidade na Piscina Municipal e o seu entorno.

Luns, 15 de outubro de 2018
Cartel do programa.

Mediante Resolución do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) outorgouse ao Concello de Noia unha subvención ao abeiro da Resolución do INEGA, do 26 de decembro de 2017, pola que se establecen as beses reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvención

Venres, 23 de marzo de 2018

“O fin último deste programa é desenvolver en cada neno/a as súas competencias básicas, mellorar os seus
hábitos de estudo, incrementar as súas expectativas ante a posibilidade de éxito e fortalecer os seus
procesos de socialización positiva”.

Venres, 12 de xaneiro de 2018
Rehabilitación de edificación existente para destinala a Centro de Visitantes Multifuncional do Xeodestino Ría de Muros e Noia

Mediante resolución da Consellería do Mar outorgouse ao Concello de Noia unha subvención ao abeiro da orde da Consellería do Mar, do 24 de maio de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local partici

Venres, 12 de xaneiro de 2018
Ampliación do Museo do Mar

Mediante resolución da Consellería do Mar concedeuse unha axuda económica ao Concello de Noia ao abeiro da orde da Consellería do Mar, do 24 de maio de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local pa

Luns, 27 de novembro de 2017

A adquisión das estufas de biomasa para centro en Sampaio contou co apoio do INEGA, da Xunta de Galicia e do Feder.

Mércores, 01 de febreiro de 2017

LISTA PROVISORIA DE PERSOAS INCLUIDAS E EXCLUIDAS PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICION LIBRE, PARA PROVER TRANSITORIAMENTE UN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SERVIZO DE TESOURARÍA DO CONCELLO DE NOIA.

Martes, 10 de xaneiro de 2017

ANUNCIO DA LISTA PROVISORIA DE PERSOAS INCLUÍDAS E EXCLUÍDAS PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO, POSTO DE TÉCNICO DE XESTIÓN DE SECRETARIA, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

Páxinas