Portal de Transparencia

Información o cidadán respecto a lei de transparencia.
Tamén pode ampliar a información e recursos accesibles do Concello de Noia no portal de transparencia da web da Diputación de Coruña.

ÚLTIMOS ORZAMENTOS APROBADOS

LIQUIDACIÓNS DE ORZAMENTO

PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
O período medio de pago a provedores no Concello de Noia no cuarto trimestre de 2014 foi de 15,35 días.

CONTRATACIÓN

DECLARACIÓN DE BENS E ACTIVIDADES DOS REPRESENTANTES PÚBLICOS

  • Listado dos membros da corporación 2011-2015
  • Listado dos membros da corporación 2015-2019

EMPRESAS MUNICIPAIS, ORGANISMOS AUTÓNOMOS E ENTES PÚBLICOS
O Concello de Noia non ten ningunha empresa municipal, organismo autónomo ou ente público.

OUTROS DOCUMENTOS