Actualidade

Xoves, 31 de outubro de 2019

As subvencións ás entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega da atención temperá...

Luns, 15 de outubro de 2018

Mediante Resolución da Consellería de Política Social outorgouse ao Concello de Noia unha subvención ao abeiro da Orde do 21 de xullo de 2017, pola que se establecen as beses reguladoras para a concesión de subvención saos concellos galegos, destinadas á mellora da accesibilidade nos edificios e espazos de uso público...

Luns, 15 de outubro de 2018

Listados definitivos de alumnos e profesores do Obradoiro de Emprego.

Luns, 15 de outubro de 2018
Cartel do programa.

Mediante Resolución do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) outorgouse ao Concello de Noia unha subvención ao abeiro da Resolución do INEGA, do 26 de decembro de 2017, pola que se establecen as beses reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións para proxectos de enerxías renovables, para o ano 2018...

Venres, 23 de marzo de 2018

“O fin último deste programa é desenvolver en cada neno/a as súas competencias básicas, mellorar os seus
hábitos de estudo, incrementar as súas expectativas ante a posibilidade de éxito e fortalecer os seus
procesos de socialización positiva”.

Venres, 12 de xaneiro de 2018
Rehabilitación de edificación existente para destinala a Centro de Visitantes Multifuncional do Xeodestino Ría de Muros e Noia

Mediante resolución da Consellería do Mar outorgouse ao Concello de Noia unha subvención ao abeiro da orde da Consellería do Mar para a execución do proxecto "Rehabilitación de edificación existente para destinala a Centro de Visitantes Multifuncional do Xeodestino Ría de Muros e Noia".