Emerxencia sanitaria da COVID-19

COVID-19 é a enfermidade infecciosa causada polo coronavirus que se descubriu no 2019. Os síntomas máis habituais da COVID-19 son os seguintes: 

 • Febre
 • Tos secta
 • Cansancio 

Existen, así mesmo, outra sintomatoloxía menos frecuente que afecta a algúns pacientes como, por exemplo, a que se enumera a continuación: 

 • Dores e molestias
 • Conxestión nasal
 • Dor de cabeza
 • Conxuntivite 
 • Dor de gorxa
 • Diarrea
 • Perda do gusto e do olfacto
 • Erupcións cutáneas
 • Cambios de cor nos dedos das mans e dos pés

A distancia de seguridade, o emprego da máscara e o lavado frecuente de mans son tres das recomendacións principais para reducir o risco de contaxio pola COVID-19. 

A Xunta de Galicia publicou unha nova orde modificando as normativas e restricións pola covid-19 na Comunidade. As medidas principais que afectan ao concello de Noia son as que, a continuación, se enumera

 • Redución dos aforos: grupos dun máximo de 8 persoas no interior de restaurantes, bares e establecementos de ocio nocturno. Grupos dun máximo de 15 persoas no exterior de restaurantes, bares e establecementos de ocio nocturno.
 • Será necesario presentar o certificado covid-19 no interior de: restaurantes, bares desde ás 21:00 horas, vixente no ocio nocturno.