Sede electrónica

A sede electrónica é unha prolongación da oficina administrativa tradicional, dispoñible para que os cidadáns e cidadás poidan realizar os seus trámites as 24 horas dos 365 días do ano. 

A sede electrónica garante, en todo momento, a identidade, integridade e autenticidade do cidadán/a a través de "Cl@ave". Ademais, dispón dun rexistro que acredita e certifica estas transaccións: o "Rexistro telemático". 

O exercicio da titularidade da sede electrónica comporta a responsabilidade respecto á integridade, veracidade e actualización da información e os servizos publicados dentro da mesma. 

Corresponde ás Entidades Locais a titularidade do certificado de sede electrónica, así como a responsabilidade sobre os seus propios contidos e os servizos que poñan a disposición dos cidadáns, tal como se regula na súa normativa. 

A través desta sede electrónica pódense realizar todas as actuacións, procedementos e servizos competencia da administración e sometidos ao ámbito de aplicación da Lei 40/2015 de 1 de Outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, con suxeición aos principios de transparencia, publicidade, responsabilidade, calidade, seguridade, dispoñibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidad.