Perfil do contratante

Dende aquí pode obter e descargar todos os documentos de contratos do Concello de Noia. Os contratos formalizados, contratacións programadas, contratos en períodos de licitación, contratos adxudicados e procedimentos de contratación anulados.

Perfil do Contratante/index.html