Goberno local

SANTIAGO FREIRE ABEIJÓN

ALCALDE

Ademáis de exercer a dirección do Goberno Local dende a Alcaldía, asume tamén directamente as ÁREAS DE SANIDADE, URBANISMO e PROMOCIÓN ECONÓMICA.

 

MARISOL VILLAR AGEITOS

1º TENENTE DE ALCALDE E CONCELLEIRA-DELEGADA DE BENESTAR, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE; PERSONAL.

 

JULIO BUSTELO CASTAÑO

2º TENENTE DE ALCALDE E CONCELLEIRO-DELEGADO DE MEDIO RURAL E MARIÑO; CASCO HISTÓRICO; PATRIMONIO; POLICÍA LOCAL.

 

JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

3º TENENTE DE ALCALDE E CONCELLEIRO-DELEGADO DE TURISMO; CULTURA; FESTEXOS.

 

SATURNINO BALDERRÁBANO MAYO

4º TENENTE DE ALCALDE E CONCELLEIRO-DELEGADO DE ECONOMÍA; INDUSTRIA.

 

Mª DE LA O LÓPEZ CIERTO

CONCELLEIRA-DELEGADA DE PARQUES E XARDÍNS; COMERCIO; HOSTALARÍA; SEGURIDADE CIDADÁ E VIAL E LIMPEZA VIARIA.

 

ANA BELÉN GARCÍA VIDAL

CONCELLEIRA-DELEGADA DE RELACIÓNS VECIÑAIS; RÉXIME INTERNO; SERVIZOS PÚBLICOS; RELACIÓNS INSTITUCIONAIS.

 

RAMÓN SANTOS PÉREZ

CONCELLEIRO-DELEGADO DE DEPORTES; XUVENTUDE; PROTECCIÓN CIVIL; TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC´S).

 

MARTÍN FERNÁNDEZ GODÓN

CONCELLEIRO-DELEGADO DE OBRAS.

 

Mª DE LOS ÁNGELES NERI ARUFE

CONCELLEIRA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE; EDUCACIÓN; EMPREGO.