UAD (Unidade de Atención a Drogodependentes)

Rúa República Arxentina, s/n (Centro de Saúde)
15200 – Noia, A Coruña
Teléfono: 981 822 500