Pistas de Tenis

Rúa Antón Avilés de Taramancos, s/n
15200 – Noia, A Coruña
Teléfono: 981 824 135

Pistas de tenis municipais (As reservas de uso xestiónanse na piscina).