Pavillón Polideportivo "Estadio de San Lázaro"

Rúa de Bolivia, s/n
15200 – Noia, A Coruña

Campo de fútbol.
Instalacións para a práctica do atletismo homologadas para competicións oficiais.