Edificio do curro

Rúa do Curro, 4
15200 – Noia, A Coruña
Teléfonos: 981828011 – Fax: 981828104

Neste local poderá contactar con:

Departamento de Servizos Sociais.
Centro de Información á Muller (C.I.M.).
Unidade de prevención de drogodependencias.
Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico.
Departamento de Cultura.