Edificio do Casino

Rúa Alexandre Rodríguez Cadarso, 10 – Baixo
15200 – Noia, A Coruña
Teléfono: 981 822 696

Rede de Telecentros de Comunicación.
Aula de informática e medios audiovisuais.