Edificio de Domingo Fontán

Edificio de Domingo Fontán
Rúa do Curro, s/n
15200 – Noia, A Coruña

Aula de informática.
Locais de asociacións de mulleres.
Oficina de promoción comercial. Noia Histórica.