Conservatorio Municipal "Felipe Paz Carbajal"

Rúa Frei Xosé dos Santos, 7 (Campo das Rodas)
15200 – Noia, A Coruña
Teléfono e fax: 981 824 885