Casa do Concello

Rúa Rosalía de Castro, 2
15200 – Noia, A Coruña
Teléfono: 981842100
Fax: 981821741

Na casa consistorial poderá contactar con:

Rexistro Xeral.
Oficinas xerais.
Policía Local.
Oficina de Medio Ambiente.
Departamento de Secretaría.
Departamento de Economía.
Departamento de Urbanismo.
Oficina de Orientación Laboral.
Oficina de Consumo.
Oficina de Promoción económica.
Punto de información catastral.