Casa da cultura "Antón Avilés de Taramancos"

Rúa Corredoira de Luis Cadarso, s/n
15200 – Noia, A Coruña
Teléfono: 981 824 169