Servizo de Atención Tempoerá da agrupación de Concellos de Noia, Lousame, Outes, Muros e Porto do Son

Mércores, 25 de maio de 2022
Fonte: 
Gabinete de Prensa

Que é o SAT?

É un Servizo de Atención Temperá de carácter público e gratuito que atende á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e á súa contorna, que ten por obxectivo atender o máis axiña posible as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos/as con trastornos no seu desenvolvemento ou con risco de padecelos.

Que ofrece?

 • Diágnose e valoración dos trastornos de desenvolvemento dos/das nenos/as
 • Apoio en todas as areas de desnvolvemento do/a neno/a:
 • Desenvolvemento psicomotor
 • Desenvolvemento cognitivo
 • Desenvolvemento da linguaxe e comunicación
 • Desenvolvemento da autonomía
 • Desenvolvemento da área social e afectiva
 • Apoio, información, habilitación e formación da familia:
 • Terapia psicolóxica individual
 • Grupos de familias.
 • Coordinación coa contorna:
 • Colaboración cos /as profesionais do ámbito social, educativo e sanitario e outros recursos da comunidade

Como se pode acceder ao SAT?

 • Calquera familia residente nos concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes ou Porto do Son poderá solicitar información e atención no mesmo.
 • Por derivación pediátrica.

Como contactar co SAT?

 • Chamando ao 981 824 248
 • A través de correo electrónico sat@noia.es
 • Acudindo directamente ao Servizo, situado en Frei Lois Rodríguez, nº 9, baixo- Noia

Normativa que regula os Servizos de Atención Temperá

Decreto 183/2013 polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá
Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en Atención Temperá

Para o período do 1 de novembro de 2021 ao 31 de outubro de 2022 a agrupación de Concellos de Noia, Lousame, Outes, Muros e Porto do Son recibiu unha axuda por importe de 146.503,36€  para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Multimedia