Programas dirixidos á inclusión social da poboación inmigrante

Luns, 24 de xaneiro de 2022
Fonte: 
Gabinete de Prensa

Programas dirixidos á inclusión social da poboación inmigrante. Servizo de Información e Asesoramento xurídico de Estranxeiría. Orde do 6 de setembro (DOG nº 180, de 17 de setembro de 2021) “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social” Operación financiada pola la Unión Europea a través do FONDO SOCIAL EUROEO (FSE) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19.