Programas complementarios de educación e apoio familiar para a inclusión social de poboación en risco de exclusión

Luns, 24 de xaneiro de 2022
Fonte: 
Gabinete de Prensa

Programas complementarios de educación e apoio familiar para a inclusión social de poboación en risco de exclusión. Orde do 6 de setembro (DOG nº 180, de 17 de setembro de 2021) “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”. Operación financiada pola la Unión Europea a través do FONDO SOCIAL EUROEO (FSE) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19. 

“O fin último deste programa é un acompañamento socio-psicopersoal coas familias no proceso de construción como persoa dos/as nenos e nenas, en particular, e na comprensión deste proceso por parte das familias, favorecendo unha socialización positiva”.