Aprobación das Bases para a selección do alumno/a traballador/a e persoal do Obradoiro de emprego “Noia-Lousame-Outes 2022”

Mércores, 17 de agosto de 2022
Fonte: 
Gabinete de Prensa

Faise saber que con data 12 de agosto de 2022, ditouse a Resolución de Alcaldía número 2022- 2033, aprobando as bases para a selección do alumno/a traballador/a e persoal do Obradoiro de emprego “Noia-Lousame-Outes 2022”; con data 17 de agosto, ditouse resolución de emenda de erro material número 2022-2059 ,cuxo texto íntegro podes consultar no adquivo adxunto para xeral coñecemento.