UAD (Unidade de Atención ao Drogodependente)

Este departamento atópase na planta segunda do Centro de Saúde de Noia, ubicado na Avenida República Arxentina, sen número. A estrutura de persoal é a seguinte: médico director da unidade, psicóloga, traballadora social, auxiliar de clínica e auxiliar administrativo.

Está cofinanciado polo Plan Concertado da Consellería de Saúde que aporta 180.000 euros para o mantemento da unidade.

Teléfono e Fax: (981) 82 25 00