Servizo de grúa

O concello de Noia dispón de servizo de grúa coa empresa Serper S.L. Está ubicada na rúa Bouciñas s/n e o seu teléfono é 981822990.

O depósito de vehículos atópase no lugar de Portobravo, nunha nave alugada polo Concello.