Servicios sanitarios no concello

Centro de Saúde
Situado en Avenida República Arxentina s/n
Teléfono de Cita Previa: 902077333

Cruz Vermella de Noia
R/ Chainza, 2 15200 Noia (A Coruña)
Telf: 981825405/981824839
Fax: 981825405
Correo electrónico: noia@cruzroja.es

Ambulancias
Teléfono 061