Rede de locais veciñais

Noia conta cunha importante rede de centros veciñais nas parroquias xestionados polas propias asociacións.

Local veciñal de Barro.
Local veciñal de Boa.
Local veciñal de Pontenafonso.
Local veciñal de A Barquiña.
Local veciñal de A Barquiña.
Local veciñal de Roo.
Local veciñal de O Obre.
Local veciñal de Sampaio.

Ademais, está dispoñible, dende a súa rehabilitación, a Casa de Domingo Fontán (enriba da Praza de Abastos), que tamén se emprega para usos das asociacións veciñais, en concreto para asociacións femininas.

Ubicación: Rúa do Curro, s/n 15200 – Noia – A Coruña