Policia municipal

A policia municipal ten a súa sede na planta baixa da casa do Concello de Noia. Está composta por 16 axentes. Dispón de dous coches, dúas motos, dous sonómetros e un etilómetro para o desenvolvemento das súas funcións.

Contactar en: 091 ou 981 84 21 01