Asociacións

Acolle (Residencias e centros de Anciáns de Iniciativa Social)
Web: http://www.acolle.com/noia.htm
Enderezo electrónico: noia@acolle.com
R/ Vizconde de San Alberto, s/n
15200 Noia (A Coruña)
Teléfono: 981 820 244

A Creba (Atención a Personas que padecen Trastornos Mentales severos crónicos)
Web: http://www.acreba.org
Enderezo electrónico: asoacreba@correo.cop.es
R/ Marqués de Monroi s/n
Teléfono: 981 824 921

Asociación de Comerciantes e Profesionais do Casco Histórico de Noia
Web: http://www.noiahistorica.org
Rúa Comercio, 26-28.
Galerías "O Cantón", piso 1º
15200 NOIA
Teléfono: 981 824 764